Zasady i warunki

 

Zastrzeżenie 

Zawartość niniejszej strony internetowej (łącznie "Zawartość") została przygotowana przez Spółkę wyłącznie dla ogólnych celów informacyjnych i edukacyjnych i nie jest (i nie może być interpretowana lub uznawana za) poradą osobistą lub ofertą kupna/sprzedaży/prenumeraty któregokolwiek z produktów tu wymienionych. Obejmuje to wszelkie transakcje przy użyciu oprogramowania Trader oraz usługi Echo Trade Copier. Przy tworzeniu lub udostępnianiu treści nie wzięto pod uwagę celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej ani potrzeb żadnej osoby. 

Produkty finansowe są złożone, niosą ze sobą ryzyko straty, mogą rosnąć i spadać, a wpływ na nie mają czynniki zewnętrzne. Należy zawsze zasięgnąć profesjonalnej porady, aby upewnić się, że obrót lub inwestowanie w takie produkty jest odpowiednie dla Państwa sytuacji oraz upewnić się, że otrzymali Państwo, przeczytali i zrozumieli wszystkie obowiązujące dokumenty ofertowe. 

 

Referencje 

Gwarancja i zwroty 

Należy pamiętać, że w handlu nie ma żadnych pewników. Nie możemy zagwarantować Ci sukcesu. Przed podjęciem decyzji o udziale w kursie prosimy o dokładne zapoznanie się z jego treścią oraz z treścią niniejszej strony internetowej. Ponieważ materiał jest dostępny online i zawiera wiedzę oraz własność intelektualną, nie można go zwrócić. W związku z tym, nie ma możliwości zwrotu pieniędzy, jeśli nie możesz sprawić, aby transakcja pracowała dla Ciebie, jeśli nie podoba Ci się strategia lub po prostu zmieniasz zdanie. 

Wyjątek stanowią klienci, którzy wykupią ofertę z 20% zwrotem. Jeśli nasze propozycje transakcji na wykresie dziennym nie osiągną zwrotu z konta w wysokości 20% (przy ryzyku konta 0,5% na transakcję, podzielonym równo na 0,25% ryzyka na pozycję pomiędzy rynek i zlecenie retracement) w ciągu 12 miesięcy od wejścia w transakcję, można zażądać pełnego zwrotu pieniędzy. Zwróć uwagę, że wyniki handlowe są aktualizowane na stronie członka i nie musisz samodzielnie realizować każdej transakcji, aby zakwalifikować się do zwrotu. O zwrot pieniędzy należy wystąpić w ciągu 2 tygodni od zakończenia 12-miesięcznego okresu.

Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z pełną polityką prywatności dotyczącą handlu na rynku Forex. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z tymi zasadami i zgadza się z ich warunkami. 

 

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji 

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo i z zastrzeżeniem gwarancji ustawowych określonych poniżej, nie wyklucza to żadnych gwarancji ani oświadczeń jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tej strony internetowej, produktów lub usług i/lub materiałów udostępnianych na tej stronie, z których wszystkie są dostarczane wyłącznie w stanie "tak jak jest". W szczególności nie udziela się żadnych gwarancji co do aktualności, kompletności, terminowości ani rzetelności treści zamieszczonych w niniejszej witrynie ani danych wykorzystywanych przez produkty lub usługi, a także, z zastrzeżeniem poniższych gwarancji ustawowych, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków, w tym wszelkich gwarancji dorozumianych, warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do ogólnego lub szczególnego celu oraz nienaruszania praw własności, a także gwarancji wynikających z ustaw lub innych przepisów prawa bądź z przebiegu transakcji lub zwyczajów handlowych.

 

Gwarancje prawne 

W przypadku, gdy przepisy prawa przewidują gwarancje lub warunki lub nakładają obowiązki, które mogą być wyłączone, ograniczone lub zmodyfikowane jedynie w ograniczonym zakresie, niniejszy Regulamin należy odczytywać z uwzględnieniem takich przepisów ustawowych. 

Jeżeli tak, to w zakresie, w jakim Spółka jest do tego uprawniona, stosuje się przepisy ustawowe. Odpowiedzialność każdej firmy jest ograniczona, według własnego uznania, do: 

  • w przypadku dostawy towarów, wymiany towarów lub dostawy towarów ekwiwalentnych, pokrycia kosztów wymiany towarów lub zakupu towarów ekwiwalentnych, pokrycia kosztów naprawy towarów lub naprawy towarów; oraz
  • w przypadku usług - ponowne świadczenie usług lub zapłata kosztów ponownego świadczenia usług.

Ograniczenie odpowiedzialności

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, w żadnym wypadku Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody, w tym, ale nie ograniczone do szkód w komputerze do systemów komputerowych lub ustawień, utraty danych, przychodów lub zysków, które użytkownik może ponieść w wyniku korzystania, opóźnienia w korzystaniu, lub niemożności uzyskania dostępu do tej Strony lub jej produktów lub usług, lub w inny sposób związanych z tą stroną lub produktami lub usługami wyświetlanymi na tej stronie, w tym, ale nie ograniczone do pobierania oprogramowania z tej strony. 

 

Odszkodowanie 

Użytkownik zgadza się bronić i zabezpieczać Spółkę oraz jej członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, powodami działań lub żądaniami, w tym bez ograniczeń przed uzasadnionymi opłatami prawnymi i księgowymi, wniesionymi przez Użytkownika lub w jego imieniu lub przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z naruszeniem przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub zaniedbaniem. 

 

Rozbieżności 

Zastrzega sobie prawo do zmiany informacji, które odnoszą się do Ta strona może być utworzona w dowolnym momencie bez uprzedzenia według własnego uznania.