Polityka prywatności

 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych 

Ochrona danych w skrócie 

 

Informacje ogólne 

 

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową. Dane osobowe to wszystkie dane, na podstawie których można Państwa zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych poniżej tego tekstu. 

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej 

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest realizowane przez operatora strony internetowej. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony internetowej. 

 

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane? 

Z jednej strony, Państwa dane są zbierane, gdy je nam Państwo udostępniają. Mogą to być na przykład dane, które wpisują Państwo w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasze systemy informatyczne, gdy odwiedzają Państwo stronę internetową. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas, w którym strona była przeglądana). Dane te zbierane są automatycznie w momencie wejścia na naszą stronę internetową. 

 

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Niektóre dane są zbierane w celu zapewnienia bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników. 

 

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z Państwa danymi? 

Zawsze masz prawo do bezpłatnej informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych do uzyskania.Masz również prawo do żądania korekty, blokady lub usunięcia tych danych. Możesz skontaktować się z nami w każdej chwili na adres podany w informacji prawnej, jeśli masz jakiekolwiek dalsze pytania na temat ochrony danych. Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. 

 

Narzędzia analityczne i narzędzia podmiotów trzecich 

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Państwa zachowanie podczas surfowania może być statystycznie oceniane. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Twoje zachowanie podczas surfowania jest z reguły analizowane anonimowo; nie ma możliwości prześledzenia Twojego zachowania podczas surfowania. Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, rezygnując z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Mogą Państwo sprzeciwić się tej analizie. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Informacje ogólne i informacje obowiązkowe 

Ochrona danych 

Operatorzy tej strony internetowej bardzo poważnie traktują ochronę Państwa danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe w sposób poufny i zgodny z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, na podstawie których można Państwa zidentyfikować. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na to, że transmisja danych przez Internet (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

 

Informowanie, blokowanie, usuwanie 

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych mają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o swoich zapisanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a w razie potrzeby prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych mogą Państwo w każdej chwili zwrócić się do nas na adres podany w informacji prawnej. 

 

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej 

 

Cookies 

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Cookies nie uszkadzają Państwa komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą temu, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Cookies to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze i przechowywane przez Państwa przeglądarkę.

Większość używanych przez nas ciasteczek to tak zwane "ciasteczka sesyjne". Są one automatycznie usuwane po Państwa wizycie. Inne pliki cookie pozostają zapisane na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby byli Państwo informowani o ustawieniu plików cookie i zezwalać na akceptację plików cookie tylko w pojedynczych przypadkach dla określonych spraw lub ogólnie wykluczyć i aktywować automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji wymaganych przez użytkownika (np. funkcja koszyka na zakupy), są zapisywane. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w zapisywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zapisywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas przeglądania stron internetowych), zostaną one potraktowane oddzielnie w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 

Pliki dziennika serwera

Dostawca strony internetowej automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przekazuje do nas. Są to:

  - typ przeglądarki i wersja przeglądarki 

  - używany system operacyjny 

  - adres URL osoby odsyłającej 

  - nazwa hosta komputera, z którego uzyskano dostęp 

  - czas żądania serwera 

  - adres IP 

 

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

 

Formularz kontaktowy 

Jeśli wyślesz nam zapytanie za pomocą formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, będą przez nas przechowywane w celu opracowania zapytania i w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody. Zgodę tę mogą Państwo w każdej chwili odwołać. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które zostały przeprowadzone do momentu odwołania.

Dane, które wprowadzisz do formularza kontaktowego pozostaną u nas, dopóki nie zażądasz ich usunięcia, nie cofniesz zgody na przechowywanie lub nie zostanie określony cel przechowywania danych (np. po zrealizowaniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności okresy przechowywania - pozostają nienaruszone. 

 

Funkcja komentowania na tej stronie internetowej 

Dla funkcji komentarza na tej stronie, oprócz Twojego komentarza, informacje o czasie utworzenia komentarza, Twój adres e-mail i, jeśli nie piszesz anonimowo, wybraną przez Ciebie nazwę użytkownika. 

 

Przechowywanie adresu IP 

Nasza funkcja komentarzy przechowuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywacją, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszeń prawa, takich jak obelgi lub propaganda.

 

Czas przechowywania komentarzy 

Komentarze i związane z nimi dane (np. adresy IP) są zapisywane i pozostają na naszej stronie internetowej do momentu, gdy komentowane treści zostaną całkowicie usunięte lub komentarze nie są już dostępne i muszą zostać usunięte z powodów prawnych (np. obraźliwe komentarze). 

 

 

Podstawa prawna 

Zapisywanie komentarzy odbywa się na podstawie Państwa zgody. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć swoją zgodę. Wystarczy nieformalny e-mail do nas. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

 

Narzędzia analityczne i reklama 

Clicky 

Niniejsza strona internetowa korzysta z Clicky, usługi analizy internetowej firmy Roxr Software, Ltd. Clicky używa tak zwanych "cookies", plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze użytkownika i które umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym skrócony adres IP) są zazwyczaj przesyłane do serwera Roxr Software, Ltd. w USA i tam przechowywane. Na podstawie tych danych mogą być tworzone profile użytkowania pod pseudonimem. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki. Dane zebrane za pomocą technologii Clicky nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających naszą stronę internetową bez odrębnej zgody osoby zainteresowanej i nie będą łączone z danymi osobowymi osoby posługującej się pseudonimem.

Clicky-Cookies pozostają na Państwa urządzeniu do czasu ich usunięcia.

Są one zapisywane przez pliki cookie Clicky. 

 

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych dotyczących zlecenia 

Zawarliśmy z Clicky umowę o przetwarzanie danych zlecenia i w pełni realizujemy surowe wymagania niemieckich urzędów ochrony danych podczas korzystania z Clicky. 

 

Google AdWords i Google Conversion Tracking 

 

Ta strona korzysta z Google AdWords. AdWords to program reklamowy online firmy Google Inc. 

W ramach Google AdWords korzystamy z tak zwanego śledzenia konwersji. Jeśli klikniesz na reklamę umieszczoną przez Google, ustawiany jest plik cookie śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Pliki te tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do osobistej identyfikacji użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony w tej witrynie, a plik cookie jeszcze nie utracił ważności, zarówno my, jak i Google możemy stwierdzić, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. 

 

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone za pośrednictwem stron internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do generowania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich reklamę i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują jednak żadnych informacji, na podstawie których można by zidentyfikować użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz sprzeciwić się temu wykorzystaniu, dezaktywując w prosty sposób plik cookie śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej w ustawieniach użytkownika. Wówczas nie będą Państwo uwzględniani w statystykach śledzenia konwersji.

 

Wtyczki i narzędzia 

YouTube 

Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube obsługiwanego przez Google.  

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube, zostaniesz połączony z serwerami YouTube. Serwer YouTube jest informowany, które z naszych stron Państwo odwiedzili. 

 

Jeśli są Państwo zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiają Państwo YouTube przyporządkowanie Państwa zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Państwa osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube. 

 

Czcionki internetowe Google 

 

Ta strona używa tzw. czcionek internetowych do jednolitego wyświetlania czcionek udostępnianych przez Google. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby prawidłowo wyświetlić teksty i czcionki. 

 

W tym celu używana przez Państwa przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona została odwiedzona przez Państwa adres IP. Użycie Google Web Fonts ma miejsce w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. 

 

Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje Web Fonts, to na Państwa komputerze zostanie użyta standardowa czcionka.

 

Marketing online i programy partnerskie 

Programy partnerskie 

 

Operatorzy strony biorą udział w różnych programach partnerskich. Na naszych stronach zamieszczane są reklamy i linki do programów partnerskich, z których możemy czerpać zyski poprzez zwrot kosztów reklamy. Programy partnerskie używają do tego celu plików cookie, aby móc śledzić pochodzenie zamówień. Dzięki temu nasi partnerzy mogą rozpoznać, że kliknęli Państwo na link partnerski na naszej stronie internetowej.