Bądź na bieżąco z "Mind Reader"

Henryk Ciesielski 13 / maja / 24

Marcowa inflacja wyniosła 2,2% rok do roku, najniżej od trzech lat


Niemiecka inflacja spada: EBC nie spieszy się z łagodzeniem polityki
Visitors: 89 Rating:

Wskaźnik cen konsumpcyjnych w największej gospodarce Europy spadł w lutym o 0,3 punktu procentowego w ujęciu rocznym do najniższego poziomu od kwietnia 2021 r., podało biuro statystyczne Destatis w oświadczeniu.

Spowolnienie było ostrzejsze niż oczekiwali eksperci z narzędzia analizy finansowej Factset, którzy spodziewali się mniejszego spadku o 2,3%. W ciągu miesiąca ceny wzrosły o 0,4%.

Głównym powodem tego spowolnienia był spadek cen żywności, który nastąpił po raz pierwszy od 2015 roku. W porównaniu z marcem 2023 r. spadły one o 0,7%. Ponadto ceny energii, główny czynnik napędzający inflację w ciągu ostatnich dwóch lat, były o 2,7% niższe niż w marcu 2023 r.

Niemiecka gospodarka, zbudowana na modelu eksportu przemysłowego, stanęła w obliczu większych trudności niż nawet te, które dotknęły jej europejskich sąsiadów. Było to spowodowane odcięciem dostaw taniego rosyjskiego gazu i gwałtownym wzrostem cen energii. Aby ograniczyć inflację w strefie euro, Europejski Bank Centralny podnosi stopy procentowe w historycznie szybkim tempie od lipca 2022 roku.

Oczekuje się, że na zbliżającym się posiedzeniu Rady Prezesów w przyszły czwartek we Frankfurcie zostanie podsumowany wynik podwyżek stóp. Obecnie przewiduje się, że pierwsza obniżka stóp może nastąpić najwcześniej w czerwcu.

Spowolnienie inflacji było również odczuwalne we Francji, gdzie inflacja osiągnęła 2,3% w marcu, według wstępnych danych.

Ogólny zharmonizowany wskaźnik cen, który służy jako punkt odniesienia dla EBC, również spowolnił w Niemczech w marcu do 2,3% rok do roku po 2,7% w lutym, zbliżając się do długoterminowego celu strefy euro wynoszącego 2%.

Niemiecka inflacja "może spaść do 2% już w przyszłym miesiącu, a następnie nieco się ożywić w kolejnych miesiącach" - skomentował we wtorek Carsten Brezschi z ING Banku. Uważa on jednak, że wskaźnik ten będzie bardziej zmienny i "będzie oscylował między 2% a 3%, zamiast spadać w linii prostej do 2% lub niżej".

Ze swojej strony EBC spodziewa się, że wzrost cen w całej strefie euro nie osiągnie celu 2% do 2025 r., po 2,3% w 2024 r., ze względu na słabszy wpływ cen energii.

Tags:

Comments 0