Bądź na bieżąco z "Mind Reader"

Henryk Ciesielski 25 / April / 23

Dlaczego warto inwestowac na geldzie?


Inwestowanie na giełdzie, dlaczego warto zacząć?
Visitors: 214 Rating: ★★★★★

Coraz więcej osób jest zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie. Powodów jest wiele, ale jest też kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę.

Wysokie zyski: Każdy inwestor chce pomnożyć swój kapitał, a inwestowanie na giełdzie może zapewnić doskonałe zyski. Inwestując na przykład w akcje, można osiągnąć zysk na dwa sposoby.

Pierwszy z nich to aprecjacja kapitału spowodowana wzrostem cen akcji, a drugi to dywidendy wypłacane na podstawie wypracowanego co roku zysku.

Osoba, która woli zainwestować swoje pieniądze w obligacje, otrzymuje dochód w postaci wypracowanych każdego roku odsetek. Wybór jednego lub kilku produktów oferowanych na rynkach wymaga śledzenia wiadomości gospodarczych i wahań rynkowych, a także znajomości spółek.

Zaletą inwestowania na giełdzie jest to, że przynosi ona wyższy zwrot niż konta oszczędnościowe czy bankowe.

Dostępność gotówki w każdej chwili: Giełda pozwala na kupno i sprzedaż papierów wartościowych o każdej porze dnia, co jest wielką zaletą dla inwestora, który szybko potrzebuje gotówki.

Inwestycje na giełdzie to płynne aktywa, w przeciwieństwie do np. nieruchomości, gdzie transakcje wymagają czasu.

Oszczędności podatkowe: Inwestycje na giełdzie i inne podobne produkty finansowe oferują korzyści podatkowe.

Dotyczy to na przykład planu oszczędnościowego PEA Share Savings Plan we Francji i systemu opodatkowania zysków kapitałowych na giełdzie w Belgii.

Korzyści podatkowe są różne w poszczególnych krajach, a także zmieniają się w czasie. Inwestorzy nie powinni opierać swoich decyzji przede wszystkim na takim kryterium.

Dywersyfikacja inwestycji i ograniczenie ryzyka: ogólnie rzecz biorąc, aktywo, które zapewnia wysoki zwrot, wiąże się również z wysokim ryzykiem.

Akcje mogą generować wysokie zyski, ale ryzyko straty z nimi związane jest również wysokie. Podczas budowania portfela w najlepszym interesie inwestora jest łączenie różnych aktywów w celu zrównoważenia ogólnych wyników.

Nie należy pomijać horyzontu inwestycyjnego. Jeśli horyzont jest długoterminowy, można wybrać ryzykowne aktywa, takie jak akcje. Należy powiedzieć, że w długim okresie skumulowane zyski przeważają nad stratami, które są skoncentrowane w krótszych okresach czasu.

Przyczynianie się do rozwoju gospodarczego: inwestowanie w papiery wartościowe przedsiębiorstw pozwala inwestorowi uczestniczyć we wzroście lokalnej gospodarki.

Może on wybrać papiery wartościowe interesujących go spółek, aby regularnie monitorować ich działalność i wyniki.

Inwestor nie może zaniedbać pewnych zmiennych giełdowych, a mianowicie :

Ryzyko utraty kapitału: Pojęcie ryzyka jest wszechobecne, ale różni się ono w zależności od rodzaju aktywów. Obligacje mają prawie zerowe ryzyko, wystarczy je trzymać do terminu zapadalności.

Jeśli jednak spróbujesz sprzedać je przed terminem, może wystąpić pewne ryzyko, ponieważ musisz sprzedać je na warunkach rynkowych, a cena obligacji może być niższa niż cena emisyjna.

Ponadto inwestor traci kwotę odsetek naliczonych przed terminem zapadalności. W przypadku akcji ryzyko jest znacznie większe ze względu na ich zmienność.

W przypadku inwestycji w warranty możliwa jest utrata całego kapitału początkowego. Ryzyko można jednak kontrolować, wybierając strategię dywersyfikacji papierów wartościowych, która pomaga przeciwdziałać słabym wynikom.

Monitorowanie wyników portfela: Inwestor musi interweniować w celu wyprzedaży papierów wartościowych lub dokonywać transakcji arbitrażowych w zależności od sytuacji na giełdzie. Kupowanie i sprzedawanie jest łatwe, ale trudniejszą częścią jest robienie tego we właściwym czasie.

Edukacja finansowa: Odbycie kursu w celu zdobycia niezbędnej wiedzy finansowej pomoże Ci lepiej inwestować i osiągać lepsze wyniki.

Nawet z poradami ekspertów, podjęcie ostatecznej decyzji należy do inwestora. Inwestowanie na giełdzie wymaga szczegółowych informacji na temat produktów, rozwoju rynku, spółek oraz szerszego otoczenia gospodarczego i finansowego.

Tags:

Comments 0