Bądź na bieżąco z "Mind Reader"

Henryk Ciesielski 12 / February / 22

Co czeka Amerykańskie REIT w 2022?


Amerykańskie REIT w 2022
Visitors: 350 Rating:

Eksperci branżowi S & P Global opublikowali w zeszłym tygodniu duży przegląd trendów na globalnym rynku nieruchomości. Materiał analizuje kluczowe zagrożenia i możliwości REIT różnych regionów na całym świecie, ale koncentruje się na rynku amerykańskim. Krótko opiszemy, jakie wnioski wyciągają eksperci:


Wzrost gospodarczy i zdrowy rynek pracy będą napędzać popyt na nieruchomości. Autorzy przeglądu uważają, że w 2022 r.przychody z wynajmu dla większości sektorów REIT powrócą do poziomów z 2019 r., a obłożenie i czynsze dla większości rodzajów nieruchomości wzrosną.

W tym roku spodziewane są kolejne Fuzje i przejęcia na rynku REIT. Działalność w zakresie fuzji i przejęć wynika z poprawy podstawowych wyników operacyjnych większości REIT i niskich kosztów pożyczek. S & P Global uważa, że może to trwać przez kilka następnych kwartałów.

Niektóre sektory nieruchomości będą narażone na ryzyko. Na przykład zarządzający kompleksami wielorodzinnymi (Multifamily REIT) i nieruchomościami opieki zdrowotnej (Healthcare REIT) mogą napotkać trudności ze względu na rosnące koszty budowy i utrzymania. Z drugiej strony przegląd zauważa-wzrost czynszu może zrównoważyć te czynniki ryzyka.

Kolejnym ryzykiem są nowe skoki zachorowalności na COVID-19. Ten scenariusz (mało prawdopodobny według szacunków S & P Global) może spowodować zamknięcie nieruchomości w 2022 r., co powstrzyma ożywienie niektórych sektorów REIT — detalicznych i hotelowych.

Obiecującymi sektorami nieruchomości w długim okresie pozostają przemysłowe REIT i centra danych. Trend wynika z ciągłego przejścia na pracę zdalną i aktywnego rozwoju e-commerce.


Osobno o wzroście stóp i inflacji.

Jeśli wzrostowi stóp procentowych towarzyszy poprawa warunków makroekonomicznych, doprowadzi to do wysokiego poziomu obłożenia lokali, wyższych opłat czynszowych, wyższych środków pieniężnych z działalności operacyjnej (FFO), zysku operacyjnego netto (NOI), a także wzrostu wartości nieruchomości i wyższych wypłat dywidend dla inwestorów.

Ponadto, jak zauważył S&P Global, REIT są chronione przed wzrostem inflacji, ponieważ warunki umów najmu przewidują indeksowanie płatności do poziomu wzrostu cen. Nieruchomości krótkoterminowe są bardziej zagrożone, podczas gdy REIT wynajmujące nieruchomości długoterminowe są prawie całkowicie chronione przed wpływem inflacji.

Jednym z wymogów REIT jest dywidenda w wysokości co najmniej 90% zysków. Wraz ze wzrostem stopy - inwestorzy zaczną przechodzić z akcji wzrostu (BigTech) na akcje wartości (arystokraci dywidend, ropa naftowa i gaz, medycyna, nieruchomości). To przejście spowoduje krótki wzrost cen przy dużych wolumenach-istnieje możliwość spekulacji średnioterminowej. To wszystko - " kupuj Netflix i Meta, kupuj REIT i divy!"motto 2022.

Tags:

Comments 0